WeCreativez WhatsApp Support
Whatsapp Destek Servisi
Merhaba, Telefonda hukuki danışmanlık hizmeti vermesek de randevu ve diğer talepleriniz için Whatsapp üzerinden hızlı iletişime geçebilirsiniz.

Saygıdeğer Ziyaretçilerimiz

AYÖZEN HUKUK & ARABULUCULUK sitesi olarak, siz değerli müşterilerimizin ve herhangi bir kişisel verisini bize bırakmış olan herkesin bilgilerini titizlikle muhafaza etmekteyiz. Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli bütün tedbirleri almış bulunmaktayız. Gerek T.C. Anayasası gerekse Kanunlar ile güvence altına alınan verilerinizle ilgili haklarınıza riayet edeceğiz. Aşağıda Veri Politikamızı sizlerle paylaşıyoruz. Sizlerden gelecek iyileştirme önerilerine, başvurularınıza ve olası şikâyetlerinize karşı azami hassasiyet göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Saygılarımızla.

 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Amacı, Firmamız, kişisel verilerin gizliliğine önem vermektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da kabul ve taahhüt etmekteyiz.
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Kapsamı ve Değiştirilmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerin rızası ile ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler sadece hukuk hizmeti kapsamında kullanılmaktadır.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel Kurallar
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: AYÖZEN HUKUK topladığı ya da kendisine site veya mail üzerinden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma: AYÖZEN HUKUK bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve kişisel verilerde değişiklik olması halinde bu değişikliklerin kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi: Büromuz Kişisel Verilerin Korunma Kanunu 4’üncü maddesi (c) bendi hükmünce kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Büromuz sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Veriler gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler.
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları; Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ve hizmetin ifa edilebilmesi için Avukatlık faaliyetleri ile Arabuluculuk Faaliyetleri kapsamında kanuni çerçevede alınmaktadır.
 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi; Kişisel verileriniz, Kanunun 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak Kişisel Veri İşleme Amaçlarıdoğrultusunda AYÖZEN HUKUK & ARABULUCULUK bürosu olarak sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerimizi eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile bilgiler toplanmaktadır.
 • Kişisel Verileri Saklama Süreleri; Türk Ceza Kanunu’nun 138’inci maddesine ve KVK Kanunu’nun 4 ve 7’inci maddelerine uygun olarak; işlenilen kişisel verilerin, yalnızca ilgili mevzuatta öngörülmüş bir süre olması halinde bu süre boyunca veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmesi esastır.
 • İlgili Kişinin Hakları; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11’inci madde kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmekteyiz.
 • Gizlilik İlkesi; İster çalışanlar isterse diğer kişilerin AYÖZEN HUKUK & ARABULUCULUK bürosunda verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.
 • İşlem güvenliği; Kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için gerekli bütün tedbirler alınmaktadır.
 • İhlallerin Bildirimi; AYÖZEN HUKUK & ARABULUCULUK bürosu kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. “Veri gizliliğine/mahremiyetine” aykırı bir husus olması sebebiyle veri ihlali olduğunu Kanun’un 12’nci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmünce Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.
 • Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı; Kişisel verilerinizle ilgili olarak herhangi bir tereddüt duyduğunuz takdirde, haklarınız kapsamında büromuza yazılı başvuruda bulunabilirsiniz. Kanun’un 13’üncü maddesine uygun olarak, büromuz kişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır.
error: Content is protected !!